Artiklar översatta av Fredrik Pettersson

Ekonomin följer lagar. Studiet av ekonomin handlar om att lära oss vilka dessa lagar är samt förstå hur de fungerar. Insikten om att människor handlar genom att var och en väljer och väljer bort hur dennes knappa resurser skall användas ger ekonomen förutsättningar att lyckas. Detta är första artikeln ur Per Bylunds ”Lär dig resonera om ekonomi -- en grundkurs”

Läs

Murray Rothbard var en av 1900-talets stora ekonomer. Hans bok Man, Economy, and State förklarar hur ekonomin fungerar, från det allra mest grundläggande till det mest avancerade. I denna andra del av hans Människa, ekonomi och stat utvecklar Rothbard sin analys med fokus på just det mest grundläggande.

Läs