Artiklar av Murray Rothbard

Samhället skapar värde genom att människor bearbetar naturen, samarbetar och idkar utbyte. Det gynnar alla som deltar. Staten äter värde. Den tar makten över människorna och parasiterar på det de skapar.

Läs

Murray Rothbard var en av 1900-talets stora ekonomer. Hans bok Man, Economy, and State förklarar hur ekonomin fungerar, från det allra mest grundläggande till det mest avancerade. I denna andra del av hans Människa, ekonomi och stat utvecklar Rothbard sin analys med fokus på just det mest grundläggande.

Läs

Staten förklär sig och sina övergrepp i termer och med ”lagar” som skall likna de som används för att reglera samvaron mellan privata individer. Något som egentligen inte låter sig göras eftersom stater inte uppstår ur individuella avtal, utan ur våld och hot, vilket är direkta kränkningar av individuell rätt.

Läs

Det som skrämmer staten är dels andra stater och dels dess egna undersåtar. Om boskapet får för sig att staten inte är stark nog riskerar staten (eller snarare de som kontrollerar staten) att de reser sig och byter ut sina härskare. Statens räddning är krissituationer, som den dessutom är expert på att skapa. Detta verktyg används skickligt för att ständigt utöka förtrycket och minska risken för motstånd.

Läs

Statens hunger efter makt är lika omättlig som dess törst efter allt mer av din egendom är osläckbar. Grundlagar och konstitutioner kan se ut som stora begränsningar för de som kontrollerar staten, men egentligen är det tvärtom. Är det något staten behärskar så är det att få saker att framstå som motsatsen till vad de är. Grundlagen förvandlas enkelt till ett verktyg att utöka kränkningarna av undersåtarnas rättigheter.

Läs