Vad ekonomi är

post-thumb

Ekonomisk vetenskap är ett spännande område.

Studiet av ekonomin började med att försöka avslöja hur världen fungerar. Den visade, eller till och med bevisade, att det finns en naturlig ordning i den. Det finns struktur i det skenbara kaoset. Ekonomin har något av sitt eget liv: den har en natur. Det betyder inte bara att vi kan studera den och lära oss om dess sätt, men också att vi inte är fria att manipulera den efter behag och inte kan få den att fungera på ett sätt som vi kanske föredrar men som inte är i linje med dess natur. Det finns “lagar” utifrån vilka ekonomin fungerar, och de är oföränderliga. Ekonomisk vetenskap under de senaste tre århundraden har handlat om att identifiera, lära oss, och förstå dessa lagar.

Kärnan i att förstå ekonomin är att inse att det handlar om mänskliga handlingar och interaktioner. Faktum är att ekonomin är människor som handlar och interagerar. Den är lite eller inget annat. Vi tenderar att tänka på ekonomin i termer av resurser, maskiner, företag, och kanske jobb. Men det är en förenkling som är vilseledande. Dessa är viktiga, men de är alla medel för att uppnå mål. Ekonomin handlar om att använda medel för att uppnå mål. För att uttrycka det annorlunda, det är hur vi handlar för att tillfredsställa våra önskemål, för att göra oss bättre ställda. Enkelt uttryckt handlar ekonomin om att skapa värde.

Våra medel är begränsade men våra önskemål är det inte.

Vi måste komma på hur man gör så mycket som möjligt med det lilla vi har. Om vi ​​väljer att sträva efter ett mål, då kan vi inte använda samma medel för att också sträva efter andra mål.

Det finns med andra ord alltid en avvägning. Varje val vi gör och varje handling vi vidtar betyder att vi avstår från det vi inte valde. Antingen tar du din bil ut på en tur eller så stannar du hemma. Du kan inte göra båda på samma gång. Du kan använda dina pengar för att köpa en sak, eller att köpa en annan. Eller så kan du spara dina pengar till ett annat tillfälle. Men samma pengar kan inte användas för att både köpa något och samtidigt sparas. Ditt val av en sak betyder att du inte valde och inte kan välja den andra. Genom att välja en sak över en annan, genom att handla, rangordnar vi sakers värde för oss – vi hushållar. Ekonomin är alla våras hushållande.

Ekonomin

Ekonomin är en oplanerad ordning. Det är vad som uppstår när människor sköter sig själva, när vi handlar och interagerar som vi anser lämpligt.

Den franske 1800-talsekonomen Frédéric Bastiat fångade detta i en fråga: "Hur matas Paris?" Parisarna, som bor i en stor stad, producerar inte mat men har ändå riklig tillgång till den. Den viktiga frågan är hur detta kommer sig. Det finns trots allt ingen central plan för vilken sorts mat och vilka mängder som ska erbjudas till parisare och när. Det finns ingen som talar om för bönderna när och vad de ska så, vilken mark de ska använda för varje gröda, vilka verktyg som ska användas eller utvecklas, eller i vilka städer, bygder, eller marknadstorg de ska sälja sina produkter och till vilka priser. Allt detta bara händer. Ekonomin är ett decentraliserat och distribuerat system där alla människor – bönder och stadsfolk likaledes – gör sig sina egna planer och beslut. De utför helt enkelt inte order från någon central ledning.1

Syftet med ekonomistudier är att förstå hur en ekonomi, i alla dess skepnader och former, fungerar: naturen i och hur den övergripande processen för människor som fattar sina egna beslut, handlar, och interagerar som de finner lämpligt. Ekonomin saknar både plan och planerare. Den har inte ens ett mål. Den bara är.

Men människor har mål. De har behov och önskemål som de strävar efter att tillfredsställa med olika medel. Några saker tillhandahålls av naturen, men de flesta av dem kräver att människor anstränger sig för att producera dem. Dessa är de varor och tjänster som tillfredsställer vad för önskemål vi än har. Produktion är kärnan i ekonomin: det handlar om att tillhandahålla så många medel som möjligt för att tillfredsställa så många högt värderade önskemål som möjligt.


  1. I många ekonomier spelar staten en stor roll, vilken ofta är i form av centrala order. Vi kommer att diskutera denna fråga i sektion 3. För närvarande kommer vi att fokusera på själva ekonomin – det vill säga, hur saker och ting kommer att lösa sig av sig självt och utan centralt kommando eller plan.↩︎


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.