Per har varit med i frihetsrörelsen sedan 1990-talet, bland annat var han aktiv i Frihetsfronten, anordnade Walk for Capitalism i Stockholm, startade anarkismnätverket Anarchism.net, var redaktionssekreterare för Svensk Linje samt grundade och var redaktör för det radikala nyhetsbrevet Svenska Libertarianskt Forum. Per är senior fellow vid amerikanska Mises Institute och sitter i styrelsen för Liberty International. Han är docent och Johnny D. Pope Chair vid Oklahoma State University där han forskar på och lär ut entreprenörskap och österrikisk ekonomi. Medarbetare i Skatt är stöld och medgrundare av Cospaia.

Artiklar av Per Bylund