Artiklar på temat samhälle

Samhället skapar värde genom att människor bearbetar naturen, samarbetar och idkar utbyte. Det gynnar alla som deltar. Staten äter värde. Den tar makten över människorna och parasiterar på det de skapar.

Läs