Företag måste få tjäna pengar - också i skolan

post-thumb

SVT rapporterar att socialdemokraterna återigen vill göra vinster i välfärden (framför allt skolan) till en valfråga. För dem är det en ideologisk fråga, så huruvida vinstdrivande företag de facto ger en bättre skola spelar ingen roll.

Det är klart mer beklämmande att se var de borgerliga partierna står i frågan. I vanliga fall brukar de stå på företagandets sida, men de har uppenbarligen väldigt svårt att finna argument för vinster i allmänhet och vinster i välfärden i synnerhet. Istället för ett försvar för vinst kommer de med kryptiska uttalanden som att man nog ska kunna få tjäna pengar på skola “om” den bibehåller hög kvalitet eller om vinsten återinvesteras i skolan.

De borgerliga partierna tror sig nog argumentera för företagsamhet, men det gör de inte. De gör faktiskt precis tvärtom, för genom att prestera sådana argument så godtar och bekräftar de bara vänsterns syn på vinst. Antagligen för att de delar den. De är bara för lite mer företagande i allmänhet, men förstår inte egentligen vad vinst är. Och de kan därför inte argumentera för vinst på ett förståbart sätt.

Nej, vinst tas inte “ut ur” företag

Ett grundläggande missförstånd är att vinst tas ifrån företaget. Anledningen till att privata aktörer kan driva verksamheter billigare än offentlig sektor är inte att de skär ner på verksamheten. Det finns nämligen inte någon konstant relation mellan hur mycket något kostar och hur bra resultatet blir. Om så var fallet så skulle entreprenörer hela tiden försöka öka kostnaderna för att skapa bättre produkter och därigenom konkurrera ut andra företag.

Det är tvärtom så att ett företag startas för att entreprenören har en idé om hur han eller hon kan skapa mer värde till lägre kostnad. Om det fungerar så som entreprenören tänkt sig det, så blir det vinst. Om inte så blir det förlust – som entreprenören själv tvingas stå för. Att ett företag ger sig in i skolbranschen handlar alltså inte om att de kan skära ner mer på kostnaderna än offentlig verksamhet, utan att de kan skapa samma eller mer värde och ändå få pengar över.

Det är också detta vi ser inom bland annat skolan: det är inte ovanligt att lärare både trivs bättre och tjänar mer pengar i friskolor än i offentliga sådana. Helt enkelt för att företag som driver skola låter lärare undervisa mer och satsa på det de är bra på – och testar andra rutiner och anställer administrativ personal till att hantera nödvändig byråkrati.

Skäms på er, borgerligheten

De borgerliga partierna i SVTs “snabba svar” är ett pinsamt hopkok av vänsterargument som de retoriskt försöker få att låta mer företagsvänliga. Istället blir det krumbukter som helt och hållet handlar om politisk styrning. Friskolor “får” göra vinst om kvaliteten är god – men kvaliteten ska bestämmas av politiker, inte av föräldrar eller elever. Friskolor “får” göra vinst, men bara om den återinvesteras i verksamheten. Det är tydligt att man inte förstår vad vinst är. Och att man helt och hållet köpt vänsterns verklighetssyn.

Borgerligheten inte har en susning om vad de talar om. För om de hade vetat vad vinst faktiskt är så hade de stolt försvarat både vinst och vinstuttag. Ju mer vinst desto bättre skola!

Men det gör de inte. För de förstår nog inte vad vinst eller företagande handlar om. Utan vinst blir det inget företagande och utan företagande blir det inga förbättringar. Så också i välfärden.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.