Rapport från Take Human Action Tour

post-thumb

Förra helgen var undertecknad delaktig i Take Human Action Tour i Chicago. Detta är en utbildningsturné arrangerad av Libertarian Partys Mises Caucus, det vill säga den radikalare underavdelning som nyligen “tagit över” partiet. Med Mises Caucus håller LP på att reformera sig. Istället för att satsa på att vinna makt och söka röster i nationella val håller Mises Caucus på att återföra partiet till sitt ursprungliga syfte (opinionsbildning genom politiska valkampanjer) samtidigt som man implementerar en Hoppe-inspirerad strategi för att vinna lokala val. Detta handlar framför allt om att ta över lokala skolstyrelser, vinna sheriffval, osv.

Man kan tycka vad man vill om strategin och att ställa upp i val, men syftet med Take Human Action Tour är att utbilda de egna aktivisterna i radikal libertarianism. I Chicago hölls ett heldagsmöte med sex talare samt dagen efter aktivistträning.

Sex talare

Först ut av talarna var Keith Knight, chefredaktör på Libertarian Institute. Keith talade om att det inte endast är så att krig är statens hälsa (“war is the health of the state”, som Randolph Bourne uttryckte det) utan att staten är krigets hälsa (“the state is the health of war”). Med andra ord, att krig och stat kräver och göder varandra.

Undertecknad var andre talare och fokuserade på hur man bör tänka om ekonomi. Syftet var att utbilda partimedlemmarna i ekonomiskt tänkesätt - inte bara i modeller och teorier.

Mike Maharrey från 10th Amendment Center höll därefter ett tal om hur man i USA kan tvinga tillbaka staten på juridisk väg. Mycket intressant, men kanske inte så användbart i Sverige och andra länder som saknar konstitutionella rättigheter.

Lunchen underhölls av Maj Toure som hade en öppen frågestund. Maj är känd för att han startade Black Guns Matter, en organisation som utbildar afroamerikaner i vapenvett och ger dem möjlighet att skaffa sig vapenlicens. Maj är en provokativ typ, som de flesta antingen älskar eller hatar. Han påpekade att vi vinner men måste vara på vår vakt, eftersom vänstern och etablissemanget börjar inse att vi är ett hot - och därmed sätter oss i skottlinjen när de vill vinna viktiga poänger.

Därefter höll Gerald Celente ett eldfängt tal om hur vidrig staten och dess lakejer är och hur lågt stående dessa så kallade ledare är. Gerald är redaktör för tidskriften Trends Journal, som tål att läsas.

Sist ut var Michael Rectenwald, som talade om konspirationer världen över. Inte minst berördes World Economic Forum och Great Reset.

Dagen avslutades med en paneldiskussion baserad på frågor från publiken (Maj Toure hade dessvärre redan lämnat).

Syfte och inflytande

Mötet i Chicago var intressant och radikalt. Det var visserligen aktivistinriktat, vilket förstås är fallet när det handlar om Libertarian Party, men det var utan tvekan så att deltagarna var radikala och revolutionärer. Eller “solutionary” (lösningärer?), som Maj Toure föredrar att kalla sig och oss.

Det delvis omstöpta Libertarian Party under Mises Caucus (som tar namnet efter Mises Institute snarare än Ludwig von Mises) är intressant. Inriktningen mot allmänbildning och opinionsbildning snarare än att försöka vinna (nationella) val är antagligen helt rätt. I USA är tröskeln för att få ställa upp i val väldigt hög för alla som inte är del i tvåpartisystemet - och tredjepartier motverkas i varje steg på vägen.

Strategin att ta över och skapa verklig föränding på lokal nivå - där det märks och man kan göra skillnad för enskilda medborgare - är också intressant och klart mer i linje med LPs ursprungliga syfte (till skillnad från t ex när Bob Barr och Gary Johnson var presidentvalskandidater). USA är också juridiskt sett väl lämpat för decentraliserade kampanjer och maktövertaganden på ett sätt som Sverige inte är (och antagligen inte varit sedan innan Gustav Vasa).

Trots att det som diskuterades var riktat till amerikaner och amerikanska aktivister är talen att rekommendera också för svenska läsare. När du lyssnar, tänk om det fanns ett svenskt parti (eller ens en organiserad rörelse) som disktuerade sådana här frågor med det här tonfallet… Vi har mycket att lära.

Talen finns att se här.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.