Staten lovar gratis lösningar

post-thumb

Politik handlar om att lova och skapa lösningar som ofta framställs som i det närmaste gratis och utan baksida. Det är lösningar som man säger inte kan ske på “marknaden”, det vill säga på frivillig väg, men är uppenbara och allmännyttiga vinster som uppnås enkelt med lite våld.

Riktigt så enkelt är det inte. Politiska projekt kostar nästan alltid långt mycket mer än både det utlovade och den senare uppsatta budgeten. Och ofta visar det sig vara omöjligt (tänk tunneln genom Hallandsåsen). Nästan alltid har de en baksida som man antingen inte lyckas lista ut eller helt enkelt ljuger om.

Ett sådant löfte är den “rena” elen, den som varken kräver fossila bränslen eller kärnkraft. Den är i det närmaste gratis, har liten miljöpåverkan, är tillförlitlig, men som “marknaden” av någon anledning väljer bort. Som vindkraften. Eller vattenkraften.

Men nu visar SVTs Uppdrag Granskning att en av baksidorna med den miljövänliga vattenkraften är att ålen håller på att utrotas. Som vanligt levererar staten och politiken ensidiga lösningar där man i det närmaste helt bortser ifrån baksidor och kostnader.

I media har rapporterats om “utfiskning” (ett fenomen som staten i det närmaste skapat genom havsallmänningar) som orsak till åldöden. Men det visar sig alltså vara uppdämningen av åar, älvar och forsar som skapar massdöd och snar utrotning. Med andra ord, det är den “miljövänliga” energipolitiken som står för utrotning av djurarter.

Politik handlar om att lova det omöjliga: lösningar som framställs som i det närmaste “gratis”. Men det finns inget sådant. Allt har en alternativkostnad.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.