Varannandagsutdelning: bristen på marknad gör PostNord ännu sämre

post-thumb

Postservicen försämras ytterligare i ett förslag från regeringen. Det innebär bland annat varannandagsutdelning framöver. Samtidigt sänker man också kraven på hur snabbt PostNord måste leverera brev.

Sämre service till lägre kostnad

Anledningen till förändringarna är minskande brevvolymer. Därmed blir det också mer kostsamt att leverera varje brev. Brevbäraren måste ju göra samma runda som förut och det är färdsträckan som tar tid, inte att lägga breven i lådor.

Den sista biten till kund, det som på engelska kallas “last mile”, är ett välkänt problem inom logistik och e-handel. Det är nämligen den som kostar pengar, för den kräver så mycket personal. För resten av logistiksystemet kan man dra nytta av skalfördelar och maskiner, vilket PostNord säkerligen gör. Men det är mycket svårare för sista biten från postcentral till mottagarens brevlåda.

Lösningen blir därför att skära ned på servicen. Det behövs ju färre brevbärare om man bara levererar brev varannan dag. Därmed kan man minska kostnaderna i det kostsamma ledet närmast kund. Det låter väl rimligt?

Nej, faktiskt inte alls. Samtidigt som PostNord, och i stort sett varenda postservice världen över, dras med ekonomiska problem och därför drar ned på servicen, så satsar Amazon stort på just den sista biten (i alla fall i USA än så länge).

Bättre service till högre kostnad

Det är lätt att dra förhastade slutsatser om Amazons satsning. För PostNord är ju ett företag i kris medan Amazon ser rejäl tillväxt. Men det handlar egentligen om något annat. Amazon förväntar sig inte att leverera så många paket till varje hem att de tjänar på att ha sin egen postservice.

Den stora skillnaden mellan PostNord och Amazon är inte att en är på dekis och en är på uppgång. Skillnaden är istället att PostNord är ett statligt företag och Amazon är ett privat bolag som försöker göra vinst. Den skillnaden är avgörande.

Inom statlig verksamhet är produkten reglerad och redan fullt specificerad. Det är inte nyttjaren som har något att säga till om, utan staten. Med andra ord finns inte så mycket att arbeta med när man börjar gå med förlust och inte kan hålla budget. Värdeskapandet är redan rejält begränsat, om det alls finns något utrymme för innovation.

Det enda som återstår är att försöka följa specifikationerna så gott det går medan man skär i kostnaderna. Eftersom kund, i det här fallet den som har brevlådan, inte har något att säga till om så kan man dra ned på servicen och därigenom minska kostnaderna.

Men det är precis tvärtom för ett privat bolag som försöker tjäna pengar. Här är det istället värdet för kunden som styr. Det är värdet kunden får som bestämmer hur mycket hon är villig att betala för tjänsten, vilket i sin tur är taket för företagets kostnader. Med andra ord: om man erbjuder mer värde kan man ta mer betalt och då har man också råd att ta på sig mer kostnader.

På vinst och förlust

Där det finns pengar att tjäna är uppfinningsrikedomen som störst. För där kan man ta på sig kostnader i förhoppningen att man kan erbjuda en tjänst som kunder gillar så mycket att de är villiga att betala ett pris som vida överstiger kostnaden. Det är därför vi ser enorma satsningar i logistik världen över för just den sista biten - den “last mile” som PostNord antagligen helst skulle vilja överge.

Varför satsar privata företag där staten inte klarar att hålla budget? För att de ser möjligheter till värdeskapande som PostNord och andra offentliga aktörer inte har. Och de kan ta betalt för just det värde de erbjuder till kunden.

Samma logik gäller överallt: där företag måste erbjuda något av så stort värde att kunden anser det vara värt att betala för finns uppfinningsrikedomen, värdeskapandet och investeringarna. Kostnaderna rättfärdigas med förhoppningen att man kan göra vinst. Men precis tvärtom för icke vinstdrivande aktörer. När kunden inte betalar måste hon inte heller lockas med och erbjudas värde.

Vinsten gör hela skillnaden. Det är den som gör att det skapas värde. Men för PostNord, som har i uppdrag av staten att leverera i förväg specificerade tjänster till hushållen, så finns varken möjlighet eller intresse att skapa något av värde. Kunden har inget att säga till om. Och därmed finns ingen anledning att försöka skapa mer värde där. Att istället skära ned på servicen är helt i enlighet reglerna. Det är dessutom både rimligare och enklare ur PostNords och regeringens perspektiv..


Gilla, dela och kommentera gärna på Twitter


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.