Omfamna AI

post-thumb

ChatGPT må vara imponerande, men den kommer aldrig att bli allmänt intelligent. Det finns ingen sådan utvecklingsväg. Inte om vi med allmän intelligens menar något som liknar hur vi människor tänker, teoretiserar och skapar.

Med sin enorma kunskapsbas kan de stora språkmodellerna skapa helt fantastiska texter och till och med programmera på en nivå där professionella programmerare får god hjälp från dem. Men de är inte kreativa. De har ingen agens. Och de äger inget medvetande, vilket förmodligen är det som hindrar dem från att utveckla såväl kreativitet som agens. Det finns inte ens en antydan till medvetande. Där saknas minsta gnista av uppvaknande. Vilket är helt i enlighet med vad vi kan förvänta oss.

Vad består ens medvetande av?

Mänskligheten har inte förstått vad medvetande är än. Vad det består av. Hur det uppstår. Vi saknar filosofi för det. Utan den grunden kan vi bara råka skapa medvetande, med samma grova verktyg som naturen hade till sitt förfogande: En process av slumpmässiga ändringar styrd av överlevnadsförmåga i miljön som processen uppstod ur och som processen bidrar till att skapa. Miljarder och åter miljarder “försök”, av vilka i stort sett inga ledde till vare sig allmän intelligens eller medvetande (om det nu är olika saker, vilket jag tvivlar på). Gör vi på det sättet kommer det ta oss tiotals, kanske hundratals, miljoner år, om vi ens någonsin lyckas1.

Jag tror att den dag vi har en filosofi som täcker vad medvetande är kommer allt detta att ändras. Från den milstolpen förväntar jag mig att vi kommer kunna utveckla artificiell allmän intelligens ganska snabbt. De stora språkmodellerna förstärker våra förmågor och kommer antagligen att snabba på utvecklingen av den nödvändiga filosofin. På det sättet kommer ChatGPT att vara en del av historien kring hur artificiell allmän intelligens uppstod. Det kommer dock inte att vara via arv.

Oavsett om du ser fram emot artificiella allmänna intelligenser med darrande knän, om tanken fyller dig med hopp, eller något däremellan, är det varken läge att oroa sig för dem eller för att planera för hur de ska hjälpa mänskligheten framåt. Jag, som tror på det senare, kommer inte att ligga sömnlös med sådana planer. Ring mig när du stöter på filosofi som skrapar på ytan för att förklara vad medvetande består av. Först då är det dags att oroa sig, eller för att smida stora härliga planer.

Ludditerna har fel som alltid

Om det är generativ AI – sådan som vi nyss sett födas och ta sina första steg – som oroar dig, kommer jag att kalla dig för en luddit. Det har funnits människor i alla tider som ropat varg vid varje nytt tekniskt genombrott. De har alltid haft fel. De har fel denna gång också. De kommer att ha fel nästa gång. Och de kommer att erbjudas möjligheten att ha fel en oändlig massa gånger efter det.

Med tekniska genombrott växer ekonomin. Det är för att de frigör mänsklig kreativitet från någon vid tidpunkten gällande begränsning. Kreativiteten kan då riktas i mer produktiva riktningar. Det är en naturlag. AI ändrar inte på naturlagarna. Omfamna AI! Den har potential att göra dig tio, hundra, kanske fler, gånger mer effektiv och mer produktiv, samtidigt som du kommer att ha mycket mer kul.

Sådan är naturens lag.

Vad du än gör, gå inte till politikerna och be dem ta hand om dina rädslor eller din okunnighet om hur ekonomin fungerar. De står alltför redo att ge dig (och mig) vad du ber om. Och de kommer ge det till oss duktigt hårt.


  1. En anledning till att vi kanske skulle vara snabbare än naturen med att utveckla allmän intelligens är att vi skulle ha det målet med processen, medan evolutionen förmodligen inte har något mål alls.↩︎


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.