Joakim på AIER om rätten till egendoms marknadsvärde

post-thumb

Cospaias Joakim Book skriver för American Institute for Economic Research om huruvida den som äger egendom har rätt till dess marknadsvärde. Från artikeln:

You may own a monetary asset, but you're not entitled to determine its exchange rate against other goods and services. Just because you own something, that doesn’t mean you own the prerogative of setting its price. That goes for homes too.

Hela artikeln, “A Tale of Two Pizzas: Are Property Values Really Yours to Keep?”, finns att läsa här.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.