Något håller på att hända med den svenska libertarianismen

post-thumb

Det har alltid funnits en kärna av människor hängivna radikal libertarianism i Sverige. Medlemmarna i denna kärna har varit mer eller mindre aktiva i olika perioder, men de som verkligen tillhört den har aldrig gjort avkall på sin libertarianska övertygelse.

Det har också funnits en stor grupp sosselibertarianer. De har glatt kallat sig själva libertarianer, men samtidigt intygat att de såklart är för staten. Vid varje attack mot friheten har de vacklat. De har gång på gång övergett sin position och sedan lovat att just denna gång var den sista.

Denna grupp har utan tvivel varit den större. Tills nu. På Twitter och Facebook hörs röster som är långt radikalare än vad man hörde tidigare. I Cospaia har vi kunnat rekrytera medlemmar med en övertygelse som vi bara kunde drömma om att se för några år sedan. Det vi ser är framväxten av en modern svensk libertarianism, som är väsensskild den socialdemokratiska libertarianismen. I huvudsak är det i tre avseenden som den moderna libertarianismen särskiljer sig:

1) De moderna libertarianerna är anarkister. I stället för att betrakta staten som en fantastisk institution för vissa uppgifter motsätter sig libertarianer staten som sådan. De anser inte att staten krävs för att motverka stöld, utan ser den som den främste tjuven.

2) De moderna libertarianerna agerar utomparlamentariskt. De ber inte desperat om att få en plats vid maktens bord, utan vill i stället välta bordet.

3) De moderna libertarianerna är österrikare. De grundar sin förståelse av det fria samhällets överlägsenhet på den österrikiska skolans främsta tänkare, Ludwig von Mises och Murray Rothbard. Härifrån får de ett intellektuellt självförtroende och intresse.

Detta är en beskrivning. En förhoppning är att den moderna libertarianismen också kan ta till sig ytterligare en egenskap och bli positiv. Det finns en särskild kraft i ett budskap som belyser det fina med det fria samhället. Lika stark är kraften hos den libertarian som inte förolämpar sina meningsmotståndare, utan lyssnar på dem, och lugnt och principiellt presenterar sina egna argument. Väljer de då att svara med hån, vilket är vanligt, borde vi inte ge tillbaka på samma sätt, utan i stället förlita oss på våra argument. Då kommer den moderna libertarianismen att bli en rörelse som kan förändra samhället.


Gilla, dela och kommentera gärna på Twitter


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.