Behöver vi ett hälsobevis för rökare och överviktiga?

post-thumb

Om staten är uppriktig i sin strävan att rädda liv bör den maximera möjligheten och nyttan med ett vaccinationsbevis, nu när infrastrukturen för detta snart ligger på plats. Staten bör därför överväga att addera möjligheten att i samma lösning spåra rökare och överviktiga.

Precis som vi idag enkelt kan vaccinera eller testa mot Covid-19 och bokföra detta i ett vaccinationsbevis kan vi enkelt spåra rökare, eller personer med ett ohälsosam BMI, i samma anda.

Märk väl att rökning och övervikt i stort är ett val av individen i fråga. Varför skall vi som inte är överviktiga eller rökare drabbas av kostnaden och effekterna av deras val?

Nej, det är hög tid att vi gör upp med dessa hälsoproblem en gång för alla. Överviktiga och rökare tar ett stort antal av våra vårdplatser i anspråk.

Det finns mer än 8000 skadliga ämnen i tobaksrök, 60 av dessa är direkt cancerogena. För rökare ökar riskerna för astma, stroke, hjärtinfarkt och cancer mångfalt. Rökare förkortar aktivt sina liv med 10 år. Passiv rökning ger likartade effekter.

Vad gäller övervikt så är det en av de primära orsakerna till sjukdomsbördan i den svenska vården och även förtida död. Med fetma kommer ökad risk för högt blodtryck, diabetes, cancer, demens och många andra följdsjukdomar.

Och det är inte småpengar vi skulle spara heller, även om lidande inte bör mätas i pengar.

Rökning kostar samhället 31 miljarder varje år enligt vissa beräkningar. Den epidemi som övervikt på senare tid utvecklats till i Sverige kostar samhället 70 miljarder kronor årligen. Enorma summor. Pengar som kan komma bättre ändamål till godo.

Den sociala och monetära kostnaden är som ni märker hög. Men vi kan enkelt, med modern teknik, hantera problemen.

Med en certifierad våg kopplad till ett av staten utvecklat hälsopass kan Folkhälsomyndigheten dagligen mäta medborgarnas vikt. En enkel apparat liknande alkoholmätare för utandningsluft kan mäta huruvida individens utandning indikerar rökning.

Med enkla medel kan berörda myndigheter därefter begränsa överviktigas tillgång till restauranger med fel hälsoprofil eller begränsa inköp av hälsovådlig kost. Alla företag som tillhandahåller födoämnen kan läsa av data från detta hälsopass och på så sätt anpassa varor, menyval eller portionsstorlekar till gästens viktstatus.

För rökare kan sjukvården i tidigt skede introducera avvänjning på klinik. Automatisk leverans av nikotintuggummin är också en möjlighet. Med enkelhet kan rökare begränsas tillgång till i princip vilken yta som helst i samhället. Allt till nytta för tredje part som därmed undviker passiv rökning.

Hälsofördelarna är tydliga.

Men det är viktigt att påminnas om att ovan lösningar självfallet skall vara helt frivilliga.

Det kommer inte finnas några krav på att rapportera dessa hälsomarkörer. Men för organisationer och företag föreligger det naturligtvis krav på att om en individ inte kan presentera bevis för sin goda hälsa skall denna nekas tillträde och service. För att säkerställa dennes och andras säkerhet, naturligtvis. Personen i fråga kan bära på anlag för övervikt eller ljuga om sin rökvanor.

Alla i samhället måste dra sitt strå till stacken nu. Det kommer komma oss alla till gagn och det kommer rädda liv, många liv.

Slutligen, vi skall väl icke förglömma alkoholen och dess skadeverkningar?

https://www.1177.se/liv--halsa/tobak-och-alkohol/rokning-och-snusning/

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/fetma/overvikt-och-fetma-hos-vuxna/

https://www.cancerfonden.se/nyhet/sa-mycket-kostar-rokningen-samhallet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.