Varför så tyst inför Covid-tyranniet?

post-thumb

Från den oumbärliga sidan Lockdown Sceptics fick jag nyligen nys om denna brittiska anställningsannons:

"En spännande roll för en erfaren kommunikatör som erbjuder möjligheten att verka i hjärtat av Hälsomyndigheten. Det är en senior ledarskapsroll inom NHS kommunikationsavdelning (National Health Service) som kan erbjuda ett första steg mot en framtida karriär som uppsatt kommunikatör inom statsförvaltningen.

Du kommer framför allt att vara ansvarig för att leverera en kommunikationsstrategi för att stödja expansionen av testning av asymtomatiska personer, i syfte att normalisera testning som en del av vardagen. Rollen erbjuder möjligheten att arbeta med ett stort utbud av intressenter i både offentlig och privat sektor och att producera kommunikation som stödjer våra marknadsföringskampanjer."

Notera särskilt de ord jag har markerat med fet stil.

Eftersom jag fick reda på denna annons via Lockdown Skeptics samling av länkar gällande Covid-19 händelser, vara många länkar till nyheter som handlar om det kommande vaccinpasset - och också på grund av att mänskligheten nu i mer än ett år blivit utsatt för det jäkelskap som släppts loss av global Covid-sinnesrubbning - så blev jag inte förvånad av annonsen.

Det som däremot förvånade mig var min avsaknad av förvåning.

Om jag hade sett denna annons någon gång före mitten av Mars 2020 skulle jag ha blivit förbluffad, och fullständigt bedrövad. Avslöjandet att brittiska hälsomyndigheter försöker normalisera testning av asymtomatiska personer som en del av vardagen - och att en satsning för att skapa propaganda kring detta groteska övertramp på privatliv och frihet - skulle då omedelbart fått mig att googla frenetiskt för att försäkra mig om att annonsen inte var en bluff. När jag då upptäckt att den var äkta skulle jag omedelbart ha författat en rasande protest.

Men nu, tidigt i April 2021, är jag inte ett dugg förvånad. Detta brott mot den liberala samhällsordningen är en förutsägbar del av det som David Hart kallar “hygiensocialismen”. Denna hygiensocialism har de senaste 13 månaderna sänkt sig över stora delar av mänskligheten.

Så sorgligt. Så tragiskt.

Annonsen får mig att fråga: var tog frihetsvännerna vägen? Varför är så många knäpptysta inför det monstruösa bombardemang av våra friheter och vår civilisation som nu pågår? Jag förstår verkligen inte stumheten hos många av de frihetsröster som tidigare osvikligt har varnat för statens orimliga anspråk och övergrepp och som tidigare alltid pekat ut de kontraproduktiva incitament som politiker och byråkrater verkar under.

Det är visserligen inte upp till mig att döma andra människors tystnad. Men jag måste försöka förstå denna tystnad - och denna artikel är mitt försök att förstå vad som pågår i huvudet på de många libertarianer, klassiska liberala och frimarknadskonservativa som håller tand för tunga gällande covid-tyranniet.

Association med Trump

Vanliga medier hyser ett aggressivt hat mot Donald Trump. Och mainstream-media var redan under våren 2020 inställd på att lägga allt covid-lidande direkt vid hans fötter. Enligt dem är det alltså Trumps fel att staten inte begränsade folks friheter mer än den gjorde i syfte att bekämpa Covid och att detta är den främsta anledningen till att Covid spridits bland amerikaner.

Hur verkligheten faktiskt förhåller sig spelar ingen roll för dessa aktörer. Det spelar ingen roll att presidenten faktiskt inte har den konstitutionella makten att ensidigt stänga ner hela USA - på det sätt som Boris Johnson stängde ner hela Storbritannien. Att mängder med delstatsguvernörer har stängt ner sina stater på eget bevåg spelar inte heller någon roll.

Att Trump, dumt nog, gav stora nedstängningsförespråkare såsom Antony Fauci och Deborah Birx framträdande plattformar från vilka den kunde förmedla kontextlös och ofta vilseledande information om sjukdomen - det spelar inte heller någon roll. Ej heller att stora mängder bevis har samlats som visar att nedstängningar har liten eller ingen inverkan på sjukdomens spridning.

Det spelar inte ens roll att Trump utfärdade långa serier av verkligt idiotiska påståenden om Covid. Han var helt enkelt så hatad att det spelade ingen roll vad han gjorde eller sade, han var förutbestämt tilldelad rollen som den skurk på vilkens axlar skulden för Covid måste läggas.

Ytterligare ved på skyll-allt-på-Trump-brasan är den populära uppfattningen att människor på den politiska högern, särskilt Trump-supportrar, är fientligt inställda till vetenskap. Jag har inte här tiden att på djupet undersöka sanningshalten i detta påstående, men jag har tre korta poänger. Först och främst är mycket av det som vänstermänniskor betraktar som slutligen avgjord vetenskap faktiskt inte är slutligen avgjord eller ens vetenskap. För det andra är människor på den politiska vänstern inte mindre benägna att ignorera vetenskap - särskilt så ekonomisk vetenskap - om det passar deras politiska agenda. För det tredje är det inte vetenskap som slutligen kan vägleda oss i de avvägningar som vi måste göra i samhället, utan det måste till syvende och sist vara våra mänskliga värderingar som ska guida oss. Lagstiftning och offentlig policy måste naturligtvis låta sig informeras av vetenskap, men kan inte bestämmas av vetenskap. De som säger eller påstår någonting annat förstår varken vetenskap eller samhällsfrågor.

Ingenting av det jag ovan nämnt spelar någon roll för medierna. Det enda som spelar roll är att man (korrekt eller inkorrekt) kan koppla ihop Trump med motstånd mot nedstängningar och andra covid-relaterade restriktioner. Det enda denna sammanlänkning stödjer sig på är att det finns ett större motstånd till nedstängningar och masktvång i röda stater än i blå. Eftersom Trump och det Republikanska partiet anses utgöra den “ovetenskapliga” skaran i dagens ideologiska klimat; blir den felaktiga slutsatsen att nedstängningar och andra restriktioner - eftersom de upplevs som anti-Trump - måste vara grundade i god vetenskap, och därför måste vara rationella och motiverade.

Jag misstänker att den kusliga tystnaden bland många av de frihetsvänner som tidigare varit modiga och frispråkiga beror på att ett uttalat motstånd mot nedstängningar skulle brännmärka dem som Trumpanhängare.

Jag misstänker att tystnaden beror på att många tidigare uttalande motståndare till statliga övertramp nu verkligen tror att motståndet från höger mot nedstängningar och covidhysteri är tillräckligt bevis för att allmänt skräckfyllda nedstäningar skulle vara rimliga och motiverade. I sitt tysta hjärta hyser nog en hel av de som nu är tysta ett tvivel om att nedstängningar och hysteri skulle vara bra, men de tvekar att uttala detta tvivel av rädsla att de ska uppfattas som Trumpianska neandertalare.

Var och en av dessa kusligt tysta frihetsvänner har sina egna unika anledningar för att förlora målet inför denna fasansväckande attack mot friheten själv. Att det skulle ha att göra med en slags allergisk reaktion emot allt som kan associeras med Trump är naturligtvis inte en fullständig förklaring. En del av dem tror uppriktigt (vilket för mig är oförklarligt) att Covid-19 är ett särdeles unikt och farligt hot mot mänskligheten att vi inte har några bra alternativ annat än att stänga ner samhället, ta på oss masker, och på andra sätt begränsa våra aktiviteter så länge som staten bedömer det som nödvändigt.

Andra kanske håller tand för tunga av anledningar som jag inte ens kan gissa.

Det oroar mig verkligen att mycket av dagens tystnad bland frihetsvänner finner sin existensberättigande i den svaga kopplingen mellan nedstängningsopposition och Trumpism. Avsmaken för Trump är så intensiv att den överskuggar förståelsen för att Trump, som president, inte hade en sådan allt överskuggande makt som den som Kung Knut sedelärande skröt om. Önskan att distansera sig själv från Trump och hans anhängare är så stark att det verkar binda fast många människor i att ge sitt tysta medgivande med fördärv av frihet och civilisation som just nu pågår.

Härmed bör du inte dra slutsatsen att jag är en Trump-supporter. Det är jag verkligen inte. Jag har kritiserat honom sedan första början. Men om man ska försöka att vara rationell, och väga det tyranni som realistiskt kan tillskrivas Trump, med det tyranni som hemsöker och ger näring åt nedstängningar, masktvång, skolstängningar och allmän hysteri - och som alltjämt intensivt propaganderas av statliga representanter - så är covidkultens tyranni långt, långt större än någonting Trump någonsin kunde åstadkomma.

Denna artikel är en översättning av originalet.


Gilla, dela och kommentera gärna på Twitter


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.