Välkommen till Cospaia!

post-thumb

Härmed lanserar vi Cospaia, ett samarbete för fred, frihet och sund ekonomisk teori. Vi kommer inledningsvis att närvara i samhällsdebatten här på vår blogg samt på vår facebook-sida och vårt twitter-konto, @cospaia_se.

Det fattas en aktör i Sverige som ger röst åt inställningen att all mänsklig verksamhet måste baseras på frivillighet för att samhället skall fungera bra. Detta är luckan vi vill fylla med Cospaia. Frihet är en princip det inte går att göra avsteg från utan att förlora den. Friheten är för dyr för att stå utan ett kompromisslöst försvar.

Om Cospaia

I samarbetet Cospaia samlas libertarianer till radikalt försvar av friheten och marknadsekonomin, samt för sanningssökande kring ekonomiska samband.

Det som förenar oss som deltar är att vi aldrig vänder oss till politik eller politiker när vi vill att något förändras eller för lösningar på problem vi ser. Detta av såväl principiella som pragmatiska skäl: Politik är per definition ett begränsande av frihet och staten är en förstörande kraft i samhället.

Vi kallar Cospaia för ett samarbete och strävar inte efter att göra det till en organisation. Projektet hålls samman av gemensamma idéer samtidigt som det rymmer ett vitt spann av åsikter och uppfattningar.

Vårt namn har vi tagit från den anarkokapitalistiska republiken Cospaia. Ett område som åtnjöt frihet och byggde välstånd under 385 år, mitt i Europa, omgivet av förtryckande stater.

Innehåll du kan förvänta dig är utforskande samtal kring ekonomi och libertarianism. Brinnande försvar för friheten. Otyglad avsky mot staten. Passionerat ställningstagande för individens rättigheter och personliga ansvar. Ohämmat erkännande av samhällets välgörare; entreprenörerna. Lovsånger om arbetsdelningens bidrag till mänskligheten.

Vi hoppas även att du skall uppskatta vår respekt för, och kritiska undersökning av, det tänkande som stora filosofer och vetenskapsmän lämnat och fortsätter att lämna i arv till oss alla.

Perpetua et firma libertas.

Välkommen!


Gilla, dela och kommentera gärna på Twitter


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.